Foto: Daniël Rommens
actueel

Tussentijdse opkomst CSR-verkiezing slechts 6,3 procent

Dirk Wolthekker,
16 mei 2018 - 12:47

Na twee stemdagen is de opkomst bij de studentenraadsverkiezingen min of meer in lijn met voorgaande jaren, al is de tussenopkomst voor de zeven directe zetels in de centrale studentenraad wel heel laag: 6,3 procent. Qua opkomst gaat tandheelkundefaculteit Acta aan kop met 45,1 procent.

Het centraal stembureau (Csb) van de UvA heeft vanmorgen om half tien een peiling gehouden van de opkomst sinds afgelopen maandag, toen de studentenraadsverkiezingen begonnen. Daarbij bleek dat de opkomst bij de CSR tot nu toe het laagst is van alle verkiezingen (6,3 procent). Bij tandheelkundefaculteit Acta en op het AMC ligt de opkomst het hoogts: 45,1 procent bij Acta, bij geneeskunde 23,0 procent. Op de verschillende faculteiten is het beeld enigszins diffuus: allemaal tussen de acht en 13 procent, met een positieve uitschieter aan de rechtenfaculteit: 18,2 procent. Uit voorgaande jaren blijkt dat er gemiddeld per stemdag – in totaal zijn er vijf stemdagen – vijf procent van de stemgerechtigde studenten stemt, dus dat betekent dat de percentages na twee dagen rond de tien zouden moeten liggen.

 

Lees verder onder de grafiek.

Opleidingscommissies

Onderbelicht gebleven in deze verkiezingstijd is dat er ook – en voor eerst – leden van de opleidingscommissies (OC’s) konden worden gekozen. OC’s konden worden gekozen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen en bij de bètafaculteit (FNWI). Andere faculteiten zagen ervan af verkiezingen te organiseren voor de OC’s en houden het bij de gebruikelijke sollicitatieprocedure. Bij Geesteswetenschappen is het uiteindelijk niet tot verkiezingen van de OC’s gekomen, omdat het aantal kandidaten in alle gevallen geringer was dan het aantal plekken in de OC. Alleen bij de OC van informatica zijn er verkiezingen deze week en wel voor drie nieuwe leden (waarvoor vijf kandidaten beschikbaar waren). De opkomst daar is tot nu toe: 23,18%.

Campagnes

Intussen voeren de verschillende studentenpartijen campagnes om studenten te bewegen de gang naar de stembus te maken. Zo vond er afgelopen maandag een studentendebat plaats tussen de lijsttrekkers van de verschillende partijen, al deed partij Red UvA daar om principiële redenen niet aan mee.

De liberale studentenpartij De Vrije Student lijkt de grenzen van de UvA-kieswet te verkennen, al dan niet met succes

De liberale studentenpartij De Vrije Student (DVS) lijkt intussen de grenzen van de UvA-kieswet te verkennen, al dan niet met succes. Afgelopen maandag had de partij, zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd bij Facility Services, krijtgraffiti aangebracht op diverse locaties op de Roeterseilandcampus. FS liet de graffiti verwijderen en later weten geen rekening te sturen voor de gemaakte schoonmaakkosten.

 

Mails

Vanochtend kwam er bij de redactie van Folia ook een mail binnen van een student die ongevraagd een mail had ontvangen van DVS-campagneleider Jori Faber, waarin hij opriep op DVS te stemmen. Hoe DVS aan het mailadres van de student kwam en of hier privacyregels of verkiezingsreglementen zijn overschreden wordt momenteel door het Csb uitgezocht. Faber laat intussen in een telefonische reactie weten zich van geen kwaad bewust te zijn en op individuele klachten niet in te kunnen gaan.

 

Wel zegt hij: ‘Op onze eigen website vragen wij aan studenten hun opvattingen te geven over onze standpunten of lid te worden van DVS. Daarbij geven ze ook hun (privé-)mailadres op zodat we hen op de hoogte kunnen houden van de campagne. Wij hebben verder ook gebruik gemaakt van gegevens op de websites van studie- en studentenverenigingen. Dat zijn openbare bronnen.Wij willen een zo hoog mogelijke opkomst en zo veel mogelijk stemmen. Vroeger kreeg je een campagnefolder in je brievenbus, nu een campagnemail in je mailbox.’ De student stelt echter zich niet te hebben aangemeld voor die mailings.

 

De studentenraadsverkiezingen lopen tot en met aanstaande vrijdag. Stemmen kan via stem.uva.nl.