Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Privéarchief, bewerking Folia
actueel

#UvAKiest: Red UvA daagt UvASociaal en De Vrije Student uit voor CSR

Dirk Wolthekker,
14 mei 2018 - 09:22

Afgelopen week belichtten we elke dag per faculteit de deelnemende partijen en hun lijsttrekkers. Vandaag, de eerste dag van de verkiezingen, de lijsttrekkers voor de directe mandaten in de centrale studentenraad (CSR): Muttaneeya ‘Blink’ Ujjin (UvA Sociaal), David Nelck (De Vrije Student) en Michele Murgia (Red UvA).

Noem vijf kernwoorden om je partij te kenschetsen.

Muttaneeya ‘Blink’ Ujjin (UvA Sociaal): ‘Inclusiviteit, diversiteit, toegankelijkheid, duurzaamheid en transparantie.’

David Nelck (De Vrije Student): ‘Gelijkheid, toegankelijkheid, flexibiliteit, duurzaamheid en academische vrijheid.’

Michele Murgia (Red UvA): ‘Rood, activisme, kritisch, ervaren, solidair.’

‘Wij zien de Maagdenhuisbezetting als een eerste en belangrijke stap die de UvA transparanter en democratischer heeft gemaakt’

Brandt het vuur van de Maagdenhuisbezetting in je partij?

Muttaneeya: ‘Wij zien de Maagdenhuisbezetting als een eerste en belangrijke stap die de UvA transparanter en democratischer heeft gemaakt als organisatie, maar we hebben nog veel meer om voor te vechten. Omdat transparantie een van onze kernwaarden is, staan we voor de rechten van de studenten, en we zullen dit blijven doen om ervoor te zorgen dat de meningen en zorgen van de studenten worden meegenomen in het besluitvormingsproces.’

David: ‘Dat brandt niet in onze partij en heeft nooit gebrand. Wij zijn absoluut niet van het bezetten van panden als manier van actievoeren. Als er problemen zijn vind ik dat die door middel van dialoog moeten worden opgelost en niet door middel van een bezetting. De medezeggenschap beschikt inderdaad niet altijd over voldoende middelen en mogelijkheden om zijn taak goed uit te kunnen voeren, maar de oplossing daarvan ligt niet bij bezettingen en vandalisme, want dat maakt meer kapot dan ons lief is.’

Michele: ‘Absoluut. Ik was zelf actief bij de Maagdenhuisbezetting en heb daar zeven weken lang ervaren hoe een universiteit er eigenlijk uit zou moeten zien. Alle leden van Red UvA onderkennen het belang van een protest zoals dat van de Maagdenhuisbezetting, mede vanwege het simpele feit dat die bezetting in twee weken tijd meer had opgeleverd dan tien jaar praten. Het vuur van de bezetting brandt echter niet alleen in Red UvA, want we zien nu op verschillende plekken op de UvA dat er een voorheen smeulend ongenoegen weer is gaan oplaaien in een kritiek die erg veel lijkt op de kritiek van drie jaar geleden. Die kritiek is soortgelijk, omdat er na drie jaar tijd bijster weinig is veranderd. Red UvA bestaat om die geschiedenis nu te slim af te zijn. Red UvA bestaat omwille van verandering.’

‘Wij richten ons op zaken die er voor iedere student echt toe doen en het leven van de student verbeteren en vergemakkelijken’

Hoe denk je zo veel mogelijk studenten te bewegen op jouw partij te stemmen?

Muttaneeya: ‘We willen de medestudenten aanmoedigen om op ons te stemmen, niet omdat ze ons persoonlijk leuk vinden, maar omdat ze het eens zijn over wat we geloven en wat we willen bereiken. We zullen met de studenten praten over ons partijprogramma en het beleid dat we van plan zijn te voeren.’

David Nelck: ‘Wij richten ons op zaken die er voor iedere student echt toe doen en het leven van de student verbeteren en vergemakkelijken. We focussen ons op onderwerpen die het toekomstperspectief van elke student verbeteren en dit doen wij als partij samen met studieverenigingen en studentenverenigingen. Waardoor wij het best kunnen zien wat er voor iedere student echt toe doet. Bij verkiezingen moet je niet wachten tot de kiezer naar jou komt, maar zelf op de student af te stappen.’

Michele: ‘Wij zijn de enige partij die een uitgesproken activistische houding heeft. Daarmee onderscheiden wij ons sterk van andere partijen en zijn wij een erg specifieke stemoptie voor studenten. Geloof je na alle verhalen over burn-outs, passieve raadsleden en het gebrek aan macht nog steeds in de medezeggenschap? Dan moet je niet op Red UvA stemmen. Geloof je in solidariteit tussen faculteiten in de strijd tegen rendementsdenken en heb je vertrouwen in mensen met ervaring die daadwerkelijk weten waar ze het over hebben? Dan is Red UvA je stem waard. Wij zullen niet meedoen aan het vijf dagen lang aanschieten van de eerste beste student die door de deur loopt, maar acties organiseren en bijwonen, digitaal informatie over de partij verschaffen en vragen beantwoorden.’

‘We gaan niet meedraaien in de studentenraad en het geld dat we krijgen weggeven’

Wat wil je het komende jaar bereiken met je partij?

Muttaneeya: ‘We willen doorgaan de UvA inclusiever en diverser te maken. De weg van de internationalisering moet worden voortgezet en we willen er voor zorgen dat alle informatie en aankondigingen beschikbaar komen in zowel het Nederlands als het Engels. Bovendien willen we meer vrijheid en autonomie voor zowel studenten als docenten: verminder bijvoorbeeld de onnodige regels en studieverplichtingen en zorg ervoor dat alle colleges digitaal worden vastgelegd en beschikbaar zijn. Dat bevordert de flexibiliteit en studenten kunnen dan in een tempo waarin ze zich prettig voelen. We willen verder bijdragen aan een beleid van sociale en culturele versteviging en bijvoorbeeld genderneutrale toiletten aanmoedigen. Tenslotte gaan we ons inzetten voorduurzaamheid, zowel in het onderwijs als voor de samenleving als geheel.’

David: ‘Wat we in elk geval concreet willen bereiken is dat de pilot flexstuderen – collegegeld betalen per studiepunt – mogelijk wordt bij elke opleiding, dat iedere student alle kansen kan krijgen en pakken die er zijn, dat er volledige vrije keuze komt van minors en bijvakken en dat er oprecht duurzaam beleid wordt gevoerd zoals meer vakken over duurzaamheid en geen symboolpolitiek zoals afbreekbare koffiebekertjes. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat iedere student rechtsbescherming heeft in de OER, nu is het bijvoorbeeld zo dat flexstudeerders niet volledige rechtsbescherming hebben en dit is een kwalijke zaak. Ook willen wij ervoor zorgen dat de werkgroepen kleiner worden, zodat iedere student zich persoonlijk beter kan ontwikkelen. Werkgroepen met meer dan 25 mensen gaan ten koste van de onderwijskwaliteit en dat mag niet meer voorkomen. We willen er voor zorgen dat iedere student alle mogelijke kansen heeft en deze ook zelf aan kan pakken.’

Michele: ‘Wij gaan gaat niet meedraaien in de studentenraad. Wanneer leden van de partij zetels krijgen, dan geven we het geld wat daarbij komt kijken aan actiegroepen op de universiteit en vluchtelingenorganisaties. Wij doen dit omdat we denken dat het geld daar beter is besteed dan aan de medezeggenschap. Tevens denken wij dat je met acties momenteel meer kan bereiken dan met raadsactiviteiten. We houden dan ook niet op te bestaan na de verkiezingen. We zullen blijven vechten voor een betere universiteit.’

 

Stemmen op UvA Sociaal, De Vrije Student, Red UvA of andere partijen kan vanaf vandaag tot en met vrijdag 18 mei via stem.uva.nl.

 

Ook stemmen voor je facultaire studentenraad? Klik hieronder op de faculteit en lees een gesprek met alle lijsttrekkers:

Faculteit Economie & Bedrijfskunde

Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Geneeskunde (AMC)

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Tandheelkunde (Acta)