Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Privéarchief, bewerking Folia
actueel

#UvAKiest | Er is veel te kiezen op de FGw

Dirk Wolthekker,
9 mei 2018 - 12:34

Volgende week beginnen de studentenraadsverkiezingen aan de UvA. We belichten elke dag per faculteit de partijen die meedoen en hun lijsttrekkers. Vandaag de lijsttrekkers Roeland Voorbergen (TOF), Nuala Vlogman (De Vrije Student) en Sebastian Proos (Red UvA) van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Noem vijf kernwoorden om je partij te kenschetsen.

Nuala Vlogman (De Vrije Student): ‘Keuzevrijheid, zelfontplooiing, personalisering, digitalisering en flexibilisering.’

Roeland Voorbergen (TOF): ‘Decentraal, toegankelijk, persoonlijk, kritisch, geesteswetenschappers.’

Sebastian Proos (Red UvA): ‘Ik heb maar één slogan en die bestaat uit vier woorden: activisme buiten de raad.’

‘De Maagdenhuisbezetting heeft niets teweeggebracht en heeft de UvA 600.000 euro gekost’

Brandt het vuur van de Maagdenhuisbezetting in je partij?

Nuala: ‘Het vuur brandt niet en zal niet branden binnen De Vrije Student. De Maagdenhuisbezetting heeft niets teweeggebracht en heeft de UvA 600.000 euro gekost, geld dat veel beter aan kwalitatief onderwijs had kunnen worden besteed.’

Roeland: ‘Belangrijker dan de vraag of het vuur nog brandt, is de vraag of de problemen die tot de bezetting hebben geleid er nog zijn. En die zijn er nog. Ons onderwijs verschraalt ieder jaar als gevolg van te weinig geld. Docenten hebben steeds minder tijd voor onderzoek door een te hoge werkdruk, stap voor stap verdwijnen steeds meer specialisaties en de faculteit begint steeds meer een diplomafabriek te lijken, in plaats van een academische vrijplaats. Voor TOF, een partij met een hart voor de geesteswetenschappen, is dit waarom wij ook komend jaar weer de strijd aangaan in de raad: tegen het rendementsdenken en vóór de geesteswetenschappen!’

Sebastian: ‘Absoluut. Met het besef dat de pogingen om de doelen van 2015 in de formele medezeggenschap te verwezenlijken weinig succesvol zijn geweest, gaan we ons nu meer richten op directe actie en is het raadswerk slechts supplementair, om er voor te zorgen dat we in elk geval tegen zaken kunnen stemmen die schadelijk zijn voor de universiteit en voor studenten.’

‘Wij willen het radicale alternatief zijn voor de tandeloze medezeggenschap zoals die nu bestaat’

Hoe denk je zoveel mogelijk studenten te bewegen op jouw partij te stemmen?

Nuala: ‘Mijn partij komt op voor de gedeelde belangen van alle studenten. Ik hoop dan ook zoveel mogelijk studenten te bewegen op mijn partij te stemmen met onze standpunten. Wij komen op voor hen door onder andere te bewerkstelligen dat hoorcolleges online worden gezet, er goede studiebegeleiding komt en er veel vrijheid is in de vakkenkeuze. Studenten kunnen zo hun studie inrichten zoals zij zelf willen.’

Roeland: ‘Wij willen zoveel mogelijk studenten op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die gaande zijn op onze faculteit. Nog belangrijker dan weten wat er speelt, is weten dat je daar als student zelf invloed op hebt. Tijdens de verkiezingen zijn wij op alle locaties van de faculteit aanwezig om dit aan studenten te vertellen! Bewustwording van de bestaande problemen en mogelijkheden is stap één, een stem op Tof is stap twee.’

Sebastian: ‘Door duidelijk te maken dat wij er niet zijn om slechts mee te praten en de kleine puntjes op de i te zetten, zoals nu gebeurt in de medezeggenschap. Wij willen het radicale alternatief zijn voor de tandeloze medezeggenschapsstructuur zoals die nu bestaat.’

‘Komend jaar gaan wij onder meer het belang van de studenten bewaken bij de volgende ronde bezuinigingen’

Wat wil je het komende jaar bereiken met je partij?

Nuala: ‘Het komende jaar hoop ik in elk geval te bereiken dat alle hoorcolleges op de FGw digitaal worden opgenomen en zo snel mogelijk online komen te staan, zodat elke student zijn studie flexibeler kan volgen. Zo is gelijktijdige aanwezig moeten zijn bij twee colleges niet langer een obstakel voor keuze- of extra vakken en door je collegetijd zelf in te kunnen plannen blijft er meer tijd over voor activiteiten buiten je studie, want dat vind ik heel belangrijk. Verder staat de FGw bekend om de prachtige historische panden waarin wij les mogen hebben, zoals mijn persoonlijke favoriet, het Bushuis. Deze panden wil De Vrije Student behouden en verbeteren. Zo willen we dat er voldoende studieplekken zijn voor alle studenten en dat de panden zelf met de tijd mee gaan. In de komende verbouwingen moet er goed rekening worden gehouden met de duurzaamheid van de panden en dat er - waar nodig – wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld betere isolatie. Zo gaat ook de energierekening omlaag en komt er meer geld beschikbaar voor kwaliteitsonderwijs.’

Roeland: ‘Komend jaar gaan wij onder meer het belang van de studenten bewaken bij de volgende ronde bezuinigingen, de toegankelijkheid van het onderwijs vergroten, meewerken aan een ambitieus diversiteitsbeleid voor onze faculteit en de positie van opleidingscommissies versterken. Om dit te bereiken gaat TOF pragmatisch aan de slag, met een kritische blik, maar met bereidheid tot compromis.’

Sebastian ‘We willen een nieuwe protestgolf teweeg brengen, die uiteindelijk moet en zal leiden tot een radicale omslag in de universiteit en in de samenleving. Echte democratisering en het einde van neoliberale tendensen in het hoger onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs bezetten zou ook mooi zijn.’

 

Stemmen op TOF, De Vrije Student, Red UvA of andere partijen kan van maandag 14 tot en met vrijdag 18 mei via stem.uva.nl. Lees morgen op Folia.nl een gesprek met de lijsttrekkers op de Faculteit der Geneeskunde (AMC).