Foto: Folia (fotomontage)
actueel

UvASociaal, De Vrije Student en nieuwe partij Red UvA strijden om CSR-zetels

Dirk Wolthekker,
16 april 2018 - 17:31

De Decentralen en Humanities Rally mogen dan gestopt zijn, een aantal van hun leden heeft een nieuwe partij opgericht die meedoet aan de komende studentenraadsverkiezingen. Red UvA zal, onder leiding van Michele Murgia, met De Vrije Student en UvASociaal vechten om de directgekozen zetels in de Centrale Studentenraad.

Het totaal aantal lijsten dat meedoet op centraal en/of facultair niveau bedraagt dit jaar 23, tegenover 25 vorig jaar. Naast De Decentralen en Humanities Rally Partij doen ook de partijen Ons kritisch alternatief en Roede niet meer mee, maar daarvoor in de plaats zijn twee nieuwe lijsten gekomen.

 

Centrale Studentenraad

Aan de verkiezing voor de directe zetels van de Centrale Studentenraad doen UvASociaal en De Vrije Student mee, en nieuwkomer Red UvA. Die nieuwe partij wordt aangevoerd door Michele Murgia. Hij is op dit moment lid van de facultaire studentenraad FGw namens Humanities Rally Partij en afgevaardigdeIedere facultaire studentenraad vaardigt een lid af in de Centrale Studentenraad. in de CSR. Op de lijst van Red UvA staat ook Sebastian Proos, vorig jaar nog lijstaanvoerder van de nu opgeheven partij De Decentralen.

 

Bij De Vrije Student heeft de lijsttrekker ook ervaring met de CSR. Student Europese studies David Nelck is op dit moment (benoemd) raadsassistent van de CSR. Lijsttrekker van UvASociaal is Muttaneeya Ujjin, bachelorstudent aan de Faculteit Economie & Bedrijfskunde. Op nummer 3 van UvASociaal zien we ook een oude bekende, namelijk Tammie Schoots. Ze stond vorig jaar op de lijst van De Decentralen, maar werd niet gekozen. Vervolgens wist ze wel gekozen te worden tot voorzitter van Asva, maar die functie legde ze gedurende dit collegejaar neer. Nu staat ze op de verkiesbare plaats drie van de centrale lijst van UvASociaal.

Partij Slaafs ruilde haar slogan ‘meer bier, minder AFS’ in voor ‘eerlijk, simpel, bier’

Faculteiten

Op de faculteiten is niet veel nieuws onder de zon: TOF doet weer mee bij geesteswetenschappen en List Sefa bij de economen. MFAS en UvA Sociaal verdelen de buit op het AMC en Acta kent maar één partij, namelijk Acta Beter. Aan de rechtenfaculteit doet studentenpartij OpRecht natuurlijk weer mee, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen de partij Hervorm FMG en aan de bètafaculteit (FNWI) is Lief still going strong. Ook partij Stout doet weer mee op de FNWI, evenals partij Slaafs. Die laatste partij had vorig jaar als slogan ‘meer bier, minder AFS’. Dit jaar is de slogan ‘eerlijk, simpel, bier’. Nieuw op Science Park is de eenmanslijst, of liever gezegd eenvrouwslijst van Malou Sprinkhuizen.

 

Portefeuilleverdeling

Op alle facultaire kiesdistricten – en dat zijn er negen – zullen verkiezingen plaatsvinden, ook bij de Faculteit der Geneeskunde. De facultaire studentenraad heeft daar zeven zetels, waarvoor zich zeven kandidaten hebben gemeld. Het reglement voor de studentenraadsverkiezingen schrijft echter voor dat er ook in een dergelijk geval – waarin numeriek gezien geen verkiezingen zouden hoeven plaats te vinden – toch verkiezingen plaatsvinden. In de praktijk blijkt namelijk dat het aantal stemmen dat elke kandidaat krijgt een rol speelt bij de portefeuilleverdeling in de nieuwe raad.

 

De studentenraadsverkiezingen vinden dit jaar plaats van 14 tot en met 18 mei. Het aantal leden in elke facultaire studenteraad wisselt per faculteit, het aantal leden van de CSR bedraagt veertien: de helft wordt direct gekozen, de andere helft afgevaardigd door elk der zeven facultaire studentenraden.