Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Er is geen reden te veronderstellen dat er onterecht diploma’s zijn verstrekt aan studenten van het Domein Economie & Management. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in een voorlopig rapport.

De opleidingen Trade Management Asia en International Management worden de komende weken nog wel nader onder de loep genomen. De inspecteurs maken zich zorgen over de problemen die eerder aan het licht kwamen tijdens een interne onderwijscontrole. Naar verwachting kunnen de definitieve onderzoeksresultaten dan in het voorjaar worden bekendgemaakt.

'Onbewust foutief'
De onderwijsinspectie startte het vooronderzoek naar aanleiding van berichten in De Telegraaf over mogelijke diplomafraude. Aan de hogeschool zouden volgens de krant zo’n vijftienduizend studenten mogelijk onterecht zijn afgestudeerd. Cijfers van tentamens die studenten maakten zijn door docenten jarenlang mogelijk ‘onbewust foutief ingevoerd’. Terwijl studenten een 1 hadden gehaald, zouden ze volgens het systeem een 10 hebben gehaald.

De problemen met de cijferregistratie heeft de HvA ‘adequaat’ aangepakt. De problemen werden in september 2011 gesignaleerd, daarna zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat enen in de toekomst nog konden veranderen in tienen. De problemen zouden bovendien alleen betrekking hebben op een klein aantal eerstejaars vakken. De inspectie ziet daarom geen aanleiding een vervolgonderzoek in te stellen.

HvA-rector Jet Bussemaker zegt niet verrast te zijn door de uitkomsten van het onderzoek. ‘Het bevestigt  het beeld dat wij al hadden: van diplomafraude is geen sprake. Verder wisten we ook dat er problemen zijn bij Trade Management Asia en International Management. Dat kwam duidelijk naar voren uit onze eigen, interne audits (opleidingscontrole, red.).’ Daaruit zou onder meer blijken dat de opleidingen te veel op elkaar lijken, terwijl opleidingen zichzelf juist moeten profileren. ‘Daar zullen we nog aanvullende maatregelen treffen.’

Berichten over diplomafraude volgden op de onrust bij de opleidingen Trade Management Asia en International Management van de International Business School. Docenten van die opleidingen vrezen het voortbestaan van de studies. In een brandbrief aan het domeinbestuur schreven de docenten afgelopen december dat de onrust binnen de internationale school toeneemt en het vertrouwen in het bestuur ‘het nulpunt nadert’. Hun zorgen zijn versterkt door het recente – volgens de schrijvers onterechte – ontslag van opleidingsmanager Paul Melessen.

HvA-rector Jet Bussemaker sprak de berichten over fraude eerder al tegen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, benadrukte ze wel dat de berichten over gesjoemel met diploma’s moet gaan uitzoeken.

Lees alle berichten over de crisis bij het Domein Economie & Management in het dossier.