Foto: Sascha Palies
actueel

‘Ik ga me keihard inzetten voor toegankelijkheid en schakelklassen’

Dirk Wolthekker,
10 april 2018 - 11:19

De nieuwe voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) slaagde voor het vmbo, deed het mbo, een hbo-propedeuse en daarna een bachelor pedagogische wetenschappen aan de UvA. Geertje Hulzebos (25) gaat zich voluit inzetten voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, kondigt ze aan. ‘Het hoger onderwijs kan nog zo goed zijn, als je er geen toegang toe hebt heb je daar niets aan.’

Gefeliciteerd met je benoeming. Had je veel concurrentie?

‘Dat weet ik niet, dat moet je aan de sollicitatiecommissie vragen. Ik heb gewoon gesolliciteerd op deze functie. Afgelopen zaterdag stemde de algemene ledenvergadering in met mijn benoeming en op 23 juni vindt de bestuurswisseling plaats. Dan heb ik een echt mandaat.’

‘Als iedereen zegt toegankelijkheid belangrijk te vinden, maar niemand iets doet, dan ga ik het wel doen’

Waarom wilde je graag voorzitter van de LSVb worden?

‘Ik vind de kwaliteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs heel erg belangrijk. Nu ben ik nog voorzitter van de studentenraad van de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen (FMG), maar ik merk dat je daar soms tegen grenzen aanloopt, bijvoorbeeld ten aanzien van de problematiek van beschikbare en betaalbare schakeltrajecten. Ik vind het heel erg belangrijk dat die trajecten tussen de hogeschool en de universiteit bestaan. Op die manier vergroot je de toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderwijs. Als ik dat tegen de decaan zeg, zegt hij: “Dat vind ik ook.” En vervolgens gebeurt er niets. Ook het UvA-bestuur zegt schakelklassen erg belangrijk te vinden, maar doet vervolgens niets. Als iedereen zegt dit belangrijk te vinden, maar niemand iets doet, dan ga ik het wel doen. Ik ga me keihard inzetten voor betaalbare schakeltrajecten.’

 

Is het niet zo dat studenten die een schakeltraject volgen vaker uitvallen?

‘Nee hoor, dat is niet waar. Uit onderzoek van de VU blijkt dat schakelstudenten vaak beter scoren dan reguliere bachelorstudenten. Bovendien: je weet pas dat je iets niet kunt, als je eraan begint. Schakelklassen dragen ook bij aan ieders individuele zelfontplooiing en daarmee aan de ontplooiing van de samenleving als geheel.’

‘Het hbo is waardevol op zichzelf en niet alleen als opstapje naar de universiteit’

Heb je als stapelaar zelf ook een schakeltraject gevolgd?

‘Ik ben wel een stapelaar, maar heb geen volledige hbo-opleiding gevolgd. Ik kom van de theoretische leerweg van het vmbo, ben daarna naar het mbo gegaan en daarna naar het hbo. Op basis van een hbo-propedeuse ben ik vervolgens naar het wo gegaan en op de UvA beland. Maar niet iedereen wil of kan die route volgen. Het hbo is waardevol op zichzelf en niet alleen als propedeuseopstapje naar de universiteit.’

 

De minister van Onderwijs maakte gisteren bekend studenten te gaan betrekken bij de besteding van het geld dat vrijkomt door afschaffing van de basisbeurs. Goed plan?

‘Dat is zeker een goed plan ja. Ik ben daar heel blij mee. Het studentenperspectief is onontbeerlijk voor een goede besteding van de middelen, dus ik ben heel blij dat de minister dat nu ook ziet.’

Hoe staat het met de medezeggenschap aan de UvA?

‘Dat kan natuurlijk veel beter. Wij worden als medezeggenschap wel serieus genomen, maar het ontbreekt aan formele rechten voor de medezeggenschap. Kijk naar de bezuinigingen die op de FMG zijn aangekondigd. Daar zou de medezeggenschap instemmingsrecht op moeten hebben, maar dat hebben we niet. Het onderzoek op de FMG is heel goed, maar op onderwijsgebied valt er nog veel te verbeteren. Studenten hebben daar zicht op en door hen meer inspraak te geven op onderwijsgerelateerde zaken kunnen ze meehelpen het onderwijs te verbeteren en zo de betrokkenheid vergroten.’