Foto: Daniël Rommens
actueel

CvB reageert op brandbrief schoonmakers over 'schokkende' omstandigheden

Dirk Wolthekker,
8 februari 2018 - 17:14

Twee weken geleden schreven studenten, medewerkers en schoonmakers gezamenlijk een brandbrief aan het College van Bestuur om aandacht te vragen voor de in hun ogen ‘schokkende’ omstandigheden waaronder de schoonmakers van schoonmaakbedrijf Hago aan de UvA hun werk moeten doen. Collegelid Jan Lintsen heeft deze week geantwoord.

Grosso modo komt het antwoord van Lintsen erop neer dat geregeld overleg plaatsvindt tussen de UvA en schoonmaakbedrijf Hago om de schoonmaak van de UvA in goede banen te leiden. Zo heeft de UvA de Code Verantwoord Marktgedrag ondertekend om ‘de doorgeschoten marktwerking tegen te gaan en de medewerkers van Hago niet voor onmogelijke opdrachten te plaatsen’ en wordt er sinds de start van het contract met Hago ‘intensief overleg gevoerd’ tussen de partijen.

 

Werkdruk

Een aantal klachten van de briefschrijvers gaat over de werkdruk die de schoonmakers ervaren. Om die reden, schrijft Lintsen, heeft de UvA de eis dat veel taken voor negen uur ’s ochtends moeten worden uitgevoerd ‘waar mogelijk losgelaten’. Lintsen schrijft niet wat er gebeurt wanneer dit niet mogelijk is. Ook wordt in de klachtenbrief gevraagd om het uitvoeren van werkdrukmetingen. Die worden volgens Lintsen ‘altijd uitgevoerd’ bij de wisseling van het contract. Dat ging in mei 2015 in.

 

Overigens waren er een maand na de start van het contract al acties van de schoonmakers, die toen al ontevreden waren over de arbeidsomstandigheden. Er zijn in elk geval in november 2016 en mei 2017 nogmaals werkdrukmetingen uitgevoerd. Lintsen: ‘Er is hierbij in 2017 sprake geweest van een verbetering ten opzichte van 2016, en dat is ook door de schoonmakers bevestigd.’

De eis dat veel taken voor negen uur ’s ochtends moeten worden uitgevoerd, wordt ‘waar mogelijk losgelaten’

Leeftijd

Dan de prestatienorm. Die hangt sterk samen met de ervaren werkdruk, want in veel gevallen geldt: hoe meer moet worden gepresteerd, hoe hoger de werkdruk. In de klachtenbrief werd gesteld dat er soms wel negentig toiletten in vier uur tijd moeten worden schoongemaakt. Het lijkt een hoge prestatienorm, die de duurzame inzetbaarheid onder druk zet, erkent Lintsen. Probleem is dat veel schoonmaakmedewerkers al jaren voor de UvA werken. Lintsen: ‘De leeftijd van diverse schoonmakers is dan ook hoog, waardoor lang niet altijd de prestatienorm kan worden behaald.’

 

Inmiddels zijn er een aantal acties ondernomen om de inzetbaarheid van (oudere) schoonmakers te verhogen: er worden taalcursussen aangeboden, Hago heeft een extern vitaliteitsbureau ingeschakeld en voor sommige schoonmakers is binnen de UvA een andere (mindere fysiek belastende) werkplek gezocht.

 

Mediator

De doktersattesten, die door Hago nogal eens zouden worden genegeerd, worden juist ‘absoluut niet’ genegeerd, zo heeft Hago aan de UvA laten weten. Hago volgt op dit punt de wet- en regelgeving, zegt het bedrijf. Ten aanzien van het geregeld voorkomen van pesterij op de werkvloer zal er binnenkort een mediator worden aangetrokken die pesters en gepesten tot elkaar moet brengen. Hoe dan ook: de strijdende partijen moeten het in ieder geval tot volgend voorjaar met elkaar uithouden: op 1 april 2019 eindigt de overeenkomst met Hago en vindt een nieuwe aanbesteding plaats.

Lees meer over