Foto: Daniël Rommens
actueel

CMR verwerpt Onderwijs- & Examenregeling

Carlijn Schepers,
6 december 2017 - 12:04

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft gisteren tegen de Onderwijs- en Examenregelingen (OER’en) van de HvA gestemd. De raad wil één inschrijfprocedure voor vakken en tentamens die voor de hele HvA geldt.

In de OER’en worden allerlei zaken geregeld die van invloed zijn op het onderwijs, bijvoorbeeld hoe stof wordt getoetst, wat het aantal studiepunten per vak is en hoe je je moeten inschrijven voor tentamens en vakken. Met name dat laatste is volgens de grootste medezeggenschapspartij HvASamen niet goed geregeld. De partij vindt het oneerlijk dat de ene student zich zelf voor alles moet inschrijven, terwijl dit bij de ander automatisch gebeurt.

HvASamen wil een centrale of facultaire regeling met voor iedere student dezelfde inschrijfprocedures. De CMR of de facultaire raad moet hiermee vervolgens instemmen. Het College van Bestuur (CvB) was minder enthousiast over dit plan. In een brief liet het vorige week aan de raad weten hier niet mee akkoord te gaan. Hierop stemde de Centrale Medezeggenschapsraad tegen de OER’en. ‘We hebben geen andere keuze dan tegen te stemmen,’ zegt Gerlof Donga, CMR-lid van HvASamen, in een bericht op de website van de partij.

Onduidelijkheid en onvrede

Donga is blij dat de regelingen zijn afgekeurd. Dat faculteiten steeds afwijken van de centrale regeling leidt volgens hem tot onduidelijkheid en onvrede onder studenten. ‘Wij vinden het niet meer dan logisch dat er een vaste regeling komt op centraal of facultair niveau, waar niet van afgeweken kan worden én waar de centrale raad en facultaire raad instemming op hebben.’ Een besluit moet volgens Donga ook draagvlak hebben bij de studenten. Hij benadrukt dat als het CvB niet luistert naar de wensen van de raad, HvASamen weer tegen zal stemmen.