Foto: Maarten Kools (Publiek domein)
actueel

GroenLinks wil subsidie voor Promovendi Netwerk Nederland

Dirk Wolthekker,
4 december 2017 - 16:39

In navolging van gesubsidieerde studentenbelangenorganisaties als de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) zou ook de belangenbehartiger van Nederlandse promovendi jaarlijks subsidie moeten krijgen. Dat bepleit GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil.

‘Promovendi zijn van onschatbare waarde voor Nederland kennisland, maar de problemen waarmee ze te maken krijgen zijn niet mis,’ schrijft Özdil. ‘Bijna 40 procent heeft een verhoogd risico op mentale problemen, ruim een derde wordt depressief en heeft een slaaptekort en bijna de helft ervaart overmatige en constante druk. Daarom ga ik de minister oproepen om ook Promovendi Netwerk Nederland (PNN) te financieren, zodat de rechten van promovendi beter behartigd kunnen worden.’

‘Met rijkssubsidie zouden we een goed kantoor kunnen huren en iemand kunnen inhuren voor de ondersteuning’

243.000 euro

Özdil wil dat het PNN in navolging van studentenorganisaties als LSVb en ISO een jaarlijkse rijksbijdrage krijgt om de belangen van promovendi beter te waarborgen. Die clubs krijgen elk jaarlijks 243.000 euro subsidie van het ministerie, terwijl het PNN geen vaste subsidie krijgt. Özdil: ‘En dat terwijl de druk op de beroepsgroep enorm is en we zelfs steeds vaker zien dat promovendi slechts voor drie jaar salaris krijgen, terwijl zij gemiddeld vijf jaar nodig hebben om hun promotie af te ronden. De rechtpositie van promovendi moet dus versterkt worden.’

 

Kantoortje

PNN-voorzitter Rolf van Wegberg is uiteraard blij met het initiatief van GL: ‘We hebben nu niet veel geld te besteden. Wij hebben geen individuele leden, maar de lokale promovendi-overlegorganen vormen onze leden en zij betalen een paar honderd euro per jaar. Daar kunnen we heel weinig voor doen, laat staan een kantoor voor huren. Het gaat er zeker niet om dat wij bestuursleden zouden willen betalen, maar met rijkssubsidie zouden we een goed kantoor kunnen huren en iemand kunnen inhuren voor de ondersteuning. Dat zou alle promovendi ten goede komen.’