Foto: Frank Jansen (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Kabinet bezuinigt 43 miljoen op hoger onderwijs

Henk Strikkers,
6 november 2017 - 15:51

Het kabinet-Rutte III gaat enige tientallen miljoenen bezuinigen op hogescholen en universiteiten. Dat leidt onderwijssite ScienceGuide af uit een stuk van de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW).

Voor komend jaar staat er al een kleine bezuiniging van 1,9 miljoen op het hbo en 2,8 miljoen op universiteiten gepland. Dat loopt de komende vier jaar op naar respectievelijk 17 en 26 miljoen. Universiteiten krijgen ook nog te maken met een korting van 5,8 miljoen op wetenschapsbeleid, waardoor zij in totaal ruim 30 miljoen moeten inleveren.

 

Volgens de kersverse minister Ingrid van Engelshoven (D66) is het de bedoeling dat studenten, docenten en onderzoekers er weinig van merken. ‘Het streven is om bij de invulling van de besparingen over en binnen alle onderwijssectoren, het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien,’ schrijft ze. Ze heeft het dan ook over ‘doelmatiger onderwijs’.

 

Bedrag per student

De korting komt ruim een week nadat universiteiten aankondigen dat zij 10 procent meer eerstejaars hebben ontvangen dan het jaar ervoor. Dat houdt in dat als deze trend zich de komende vier jaar voortzet, het bedrag dat universiteiten per student krijgen fors zal afnemen.

 

Wageningen

Daar zou nog eens een flinke domper bij kunnen komen voor de universiteiten, omdat is afgesproken dat de Wageningse universiteit niet langer onder het ministerie van Economische Zaken, maar onder OCW gaat vallen. Nu krijgt die universiteit in vergelijking met andere universiteiten een lager budget per student. Na de verhuizing naar het ministerie van OCW gaat Wageningen echter per student hetzelfde ontvangen als andere universiteiten en dat is flink meer.

 

Het is echter niet duidelijk of het ministerie van OCW daar ook extra geld voor gaat vrijmaken of dat het budget verdeeld gaat worden over één extra universiteit. Dat zou betekenen dat alle andere universiteiten minder geld per student krijgen.