Foto: Daniël Rommens
actueel

‘We hopen na de masters meer Engelstalige bachelors in te voeren’

Sterre van der Hee,
6 oktober 2017 - 10:22

Engels in het hoger onderwijs. Ja of nee? De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) houdt vrijdag een discussiebijeenkomst met onder meer Karen Maex, rector magnificus van de UvA. Hoe kijkt zij naar verengelsing op de universiteit?

Het toenemend aantal Engelstalige opleidingen maakt discussie los. Hoe kijkt u naar verengelsing van het Nederlandse hoger onderwijs?

‘Het is een belangrijk onderwerp dat breed en diepgaand moet worden besproken. Verengelsing is tweeledig: het is positief dat je betere opleidingen kunt verzorgen, diverse interesse kunt bedienen, met aanbod voor jongeren met diverse achtergrond en ambities. Het kan negatief zijn als daarvoor geen doordachte strategie is uitgerold. Ons uitgangspunt: bij Nederlandse opleidingen krijgen studenten de kans in het Nederlands te studeren, maar met een internationale component, ter voorbereiding op de internationale wereld. Denk aan enkele Engelstalige vakken of een verbijf in het buitenland.

Engelstalige opleidingen gaan verder: het zijn international classroomsmet een diverse samenstelling en interculturele interactie. Er kan andere literatuur worden gebruikt. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt: we hopen na de Engelstalige masters meer Engelstalige bachelors in te voeren.’

‘Hoewel Engelstalige opleidingen ook veel Nederlandse studenten trekken is het van belang ook Nederlandse opleidingen te blijven aanbieden’

Een veelgehoord kritiekpunt: Engelstalige opleidingen verliezen kwaliteit door gebrekkige taalvaardigheid bij staf en studenten.

‘Dat is gedeeltelijk waar. Daarom hanteren Engelstalige opleidingen hoge taaltoelatingseisen. Bij onvoldoende taalvaardigheid krijgen studenten geen toegang – die lat ligt hoog. Taalvaardigheid kan bij docenten een zorg zijn: er zijn checks, we monitoren. Studentenenquête ISB, de International Student Barometer, stelde dat 93,8 procent tevereden s met het academisch Engels.’

 

Verengelsing stimuleert de groeiende instroom van internationals. Dat levert diverse problemen op: denk aan huisvesting, of verdringing van Nederlandse studenten. Hoe speelt de UvA daarop in?

‘Allereerst: studenten die binnenstromen via de EER (Europese Economische Ruimte, red.) kunnen we volgens Europese regelgeving niet selecteren. Daar geldt slechts de taalvaardigheidstoets. Wat huisvesting betreft: we zijn in gesprek met de gemeente Amsterdam, en geven voorlichting. Hier is vooral de laatste twee jaar enorm aan gewerkt. En hoewel Engelstalige opleidingen ook veel Nederlandse studenten trekken is het van belang ook Nederlandse opleidingen te blijven aanbieden. Nederlandse studenten moeten kunnen kiezen. Dat betekent niet dat elke opleiding in het Nederlands én Engels bestaat – de strategie hiervoor wordt ontwikkeld.’

 

De discussiebijeenkomst vindt plaats op vrijdag 6 oktober om 16.00 uur in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Aanwezig zijn Janneke Gerards (hoogleraar fundamentele rechten, Universiteit Utrecht), Thomas Palstra (rector magnificus, University of Twente), Susana Menéndez (lid van het College van Bestuur, Haagse Hogeschool), Jeff van As (bestuurslid Interstedelijk Studenten Overleg) en Karen Maex. Aanmelden kan hier en is gratis.