Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: De Nieuwe Universiteit (bron: YouTube)
actueel

UvA voor rechter: werkrelatie met Valkhoff ‘onherstelbaar verstoord’

Sterre van der Hee,
21 september 2017 - 17:35

De vorig jaar ontslagen UvA-docent Rudolf Valkhoff vindt dat er sprake is van onredelijke besluitvorming in de procedure rond zijn ontslag, zo stelde zijn advocaat vandaag in de rechtbank in Alkmaar. De UvA noemde Valkhoff daarentegen 'onbekwaam' en sprak van een ‘onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding’.

UvA-docent algemene cultuurwetenschappen en prominent Maagenhuisbezetter Rudolf Valkhoff werd vorig jaar februari officieel ontslagen.Volgens de UvA gebeurde dit omdat de docent weigerde zich te schikken in de herziening van het onderwijsprogramma – dat werd geinitieerd na een negatief oordeel van de visitatiecommissie in 2013 – maar volgens Valkhoff kwam zijn ontslag door zijn kritische houding tijdens de Maagdenhuisbezetting. ‘Ik heb jarenlang gewezen op de kwalijke gevolgen van de hervormingen en het rendementsdenken,' zei hij. Valkhoff verzette zich ook tegen maatregelen die volgens hem nadelig waren voor studenten, zoals het aanleggen van toetsdossiers en het samenvoegen van vakken.

 

Valkhoff, die - diverse flexcontracten en tijdelijke aanstellingen meegerekend - zo'n dertig jaar aan de UvA heeft gewerkt, zit nu in de Ziektewet. Hij kondigde vorig jaar al aan zijn ontslag te willen aanvechten, zowel juridisch als via petities. Ook actiegroepen ReThink UvA, Humanities Rally en De Nieuwe Universiteit veroordeelden het ontslag van de docent. ‘Wij betreuren dat de betrokken partijen niet in staat blijken om tot een oplossing te komen waarbij Rudolf aan de universiteit kan blijven, een oplossing die recht doet aan zijn talenten en aan de politieke dimensie van zijn strijd,’ stelden de actiegroepen.

‘Functioneringsprobleem’

De UvA heeft altijd gezegd dat het ontslag niets met de protestacties rond de Maagdenhuisbezetting te maken heeft, maar dat Valkhoff niet goed functioneerde. In de rechtszaal benadrukt de raadsman van de UvA dat het probleem ligt bij de verstoorde arbeidsrelatie met Valkhoff. Volgens de UvA zou Valkhoff in gesprekken en correspondentie weinig oplossingsbereidheid hebben getoond. ‘De heer Valkhoff heeft talloze malen de gelegenheid gehad om zijn functioneren en houding te verbeteren, naar wat redelijkerwijs van een goede werknemer kan worden verwacht.’ De UvA stelt dan ook dat er sprake is van een autoriteits- en functioneringsprobleem, wat Valkhoff ongeschikt zou maken om aan de universiteit te werken. 

 

Valkhoff beroept zich op de academische vrijheid, waarmee docenten zelf kunnen beslissen over de methode, inhoudelijke accenten en literatuur van de vakken. ‘Mijn geweten zegt: zoals ik studenten les moest geven, maak ik hen en de universiteit kapot. Ik kan bijvoorbeeld niet alle studenten gelijke deadlines geven, want goede studenten die zich extra willen inzettten, komen in de knel.’ De UvA beaamt dat docenten academische vrijheid hebben, maar stelt dat het onderwijs binnen de gestelde kaders van de universiteit moet worden gegeven. ‘Niet elke docent binnen de UvA heeft de vrijheid om zelf invulling te geven aan het docentschap. Er is een formeel onderwijs- en examenreglement.’

'Ik heb me vanaf 2007 geërgerd aan de manier waarop het onderwijs gegeven werd. Ik werd een luis in de pels'

Valkhoff heeft specifieke opvattingen over docentschap en bijbehorende vrijheden, zegt de UvA. ‘Er bestaat een principieel verschil van mening over hoe je de taak als docent moet invullen,’ stelt de raadsman. ‘De UvA kan hem dus niet op een andere plek neerzetten. [...] De UvA heeft er geen vertrouwen in dat de onwrikbare houding van de heer Valkhoff verandert, en dat dit niet tot exact dezelfde problemen gaat leiden.’

 

‘Dit is een oud verwijt’

Valkhoff is verbolgen over de procedure rond zijn dienstbeëindiging. ‘Dit is een oud verwijt dat jarenlang voortduurt, en nu opeens tot ontslag leidt,’ zegt zijn raadsman. Valkhoff: ‘Ik heb de indruk dat de UvA erop had gespeculeerd dat ik tevreden was met de situatie waarin ik op non-actief werd gesteld. Toen ik zei dat ik weer wilde werken, waren ze verbaasd. Tien dagen later kwam het ontslagbesluit.’ Vóór de bezetting van het Maagdenhuis zou de UvA de zaak op zijn beloop hebben gelaten, zegt hij. ‘Daarna werden de teugels aangetrokken, van kwaad tot erger. Ik begrijp niet waarom de UvA mij wil pakken. Ik gaf goed les.’ Lees hier het laatste woord van Valkhoff.

 

In maart zei de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA het College van Bestuur te willen vragen Valkhoff weer in dienst te nemen. De COR stelt dat Valkhoffs protest bij het Maagdenhuis als vakbondsactiviteit moet worden gezien en hij daarom een beroep kan doen op de ontslagbescherming uit het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die in de ondernemingsraad zit niet kan opzeggen. ‘Hoewel Valkhoff niet formeel lid van de medezeggenschap was, zien we hem toch als een van ons,’ aldus de COR.

 

De uitspraak volgt begin november. 

 

Valkhoff legde eerder aan Folia uit hoe hij zijn ontslag aanvocht. Bekijk hieronder de video.