Foto: Blondinrikard Fröberg (cc, via Flickr)
actueel

UvA schaart zich achter KNAW-plan voor meer academische leraren

11 augustus 2017 - 17:06

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wil meer academici voor de klas op het vwo. Zij zouden scholieren, door hun academische achtergrond, beter kunnen voorbereiden op een academische studie. De UvA sluit zich bij het pleidooi aan.

De oudere generatie eerstegraadsdocenten (leraren die in de havo- en vwo-bovenbouw mogen lesgeven) heeft meestal een academische opleiding opgevolgd, maar zij gaan de komende jaren met pensioen. Jonge docenten in het middelbaar onderwijs kunnen die eerstegraadsopleiding daarentegen ook op het hbo volgen. Zonder maatregelen neemt het aantal universitair geschoolde docenten daardoor af, meldt de KNAW. 

 

Tegelijkertijd kiezen steeds minder universitair afgestudeerden voor het onderwijs, stelt de KNAW in een rapport (pdf). In 2012 studeerden zo’n duizend mensen af aan universitaire lerarenopleidingen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verwacht dat de teller in 2020 op achthonderd per jaar staat. Er is vooral tekort aan academici voor exacte vakken: in 2015 waren dat er slechts enkele tientallen. 

 

Aantrekkelijker

De KNAW stelt voor de universitaire lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken door studenten meer financiële hulpmiddelen te geven, of door studenten in reguliere studiejaren educatieve bijvakken of minoren aan te bieden. Een andere optie, zegt de KNAW, is meer flexibiliteit: de universiteit moet per kandidaat-docent de meest geschikte leerroute uitstippelen, en flexibelere ingangseisen hanteren. Ook moet het imago van het lerarenberoep in de academische wereld worden verbeterd, door (onder meer) betere begeleiding in de startfase, verbinding met actueel wetenschappelijk onderzoek en nascholing. 

De UvA begint volgend jaar met een nieuwe tweejarige educatieve masteropleiding voor vijftien schoolvakken

Het geluid van de KNAW is niet nieuw. Begin vorig jaar stelden het ministerie en de VO-raad al in een rapport dat het aantal masteropgeleide docenten – zowel universitair als hbo – in het voortgezet onderwijs moet worden verhoogd. Masteropgeleide docenten vormen een meerwaarde in het onderwijs, en kunnen ook voor onderzoeks- en bestuurstaken worden ingezet is gedachte.

 

Nieuwe educatieve master 

De UvA onderschrijft het pleidooi van de KNAW en zegt het verhogen van de instroom in de lerarenopleiding en de waardering van studenten voor het onderwijs als ‘belangrijke doelen’ te stellen. De UvA biedt al een lerarenopleiding aan die gevolgd kan worden na het halen van een master. Naar aanleiding van het OCW-advies start de UvA in studiejaar 2018-2019 een tweejarige educatieve masteropleiding voor elf schooltalen, geschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie en religiewetenschappen. Studenten worden zo binnen twee jaar opgeleid als academicus en docent op hun vakgebied.

 

In 2016 haalden 150 UvA-studenten het certificaat voor eerstegraads bevoegdheid (de kwalificatie om in het bovenbouw les te kunnen geven). In 2012 waren dat er nog 189.