Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Het bedrijf loopt goed, zo goed zelfs dat ze er de stage van de opleiding technische bedrijfskunde aan willen besteden. Maar de opleiding stribbelt tegen en verplicht de HvA-studenten ervaring op te doen in een bedrijf van honderd man of groter.

Een defecte MacBook of iPhone drie weken kwijt voor een reparatie? Dat moet sneller kunnen. En dus startten studenten technische bedrijfskunde Jeroen Bouwman, Sean Borgsteede en Tom Bronger het bedrijf Help mijn Mac. Alles gemaakt, binnen twee dagen. Met behulp van de hogeschool werd het bedrijf uit de grond gestampt, maar nu wordt de continuïteit van het bedrijf bedreigd door diezelfde hogeschool.

‘De exameneisen tussen verschillende domeinen lopen uiteen,’ zegt Tom Bronger, derdejaars technische bedrijfskunde. ‘We volgen de minor ondernemerschap bij het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE). Dat valt onder het Domein Economie & Management, terwijl wij onder het Domein Techniek vallen. En daar zijn ze van mening dat we alleen ervaring kunnen opdoen in een groot bedrijf.’

Dat wil zeggen: een bedrijf van honderd man of groter. In bedrijven als deze krijgen studenten te maken met logistiek, productie, marketing en bedrijfscultuur. Precies die bedrijfsprocessen die technisch bedrijfskundigen moeten begrijpen om er adviezen over te kunnen geven. Want dat is immers de kern van de opleiding: bedrijfsprocessen beter laten verlopen zodat de kwaliteit van een product of dienst wordt vergroot.

Sluiten
‘We hebben voorgesteld drie geheel aparte stageopdrachten te maken. Hiervoor hebben wij qua begeleiding afspraken gemaakt met ACE,’ zegt Bronger. ‘Uiteindelijk staat de opleiding ons nu wel toe vier dagen stage te lopen in een groot bedrijf en één dag in ons eigen bedrijf. Maar dat betekent nog steeds dat we de zaak een aantal dagen in de week zullen moeten sluiten. We zullen met z’n drieën moeten afspreken wie wanneer werkt.’

Martin Haring, coördinator van ACE, laat weten dat veel docenten nog steeds onterecht geloven dat studenten het meest leren van ervaren krachten in een groot bedrijf. Volgens Haring is ACE daar nu juist voor opgezet, de docenten en coaches van ACE zijn de begeleiders. ‘Het Domein Techniek wilde niet meewerken aan hun stage, ondanks pogingen van bemiddeling van onze kant. Het domein zet nog voorzichtige passen op dit gebied.’

Volgens Haring is het Domein Economie & Management een van de weinige domeinen die studenten wel toestaat stage te lopen - en zelfs af te studeren - op een eigen onderneming. ‘In het Domein Economie & Management is het geregeld in de Onderwijs- en Examenregeling. Bij andere domeinen is dat nog steeds niet geregeld.’ Daar voegt Haring wel aan toe dat ACE onlangs een pilot is gestart met een student van het Domein Techniek. Met begeleiding van het ondernemerscentrum studeert hij nu af op zijn eigen onderneming.

Ondanks de kleine tegenslag zegt Bronger optimistisch te zijn over de toekomst. ‘Kort geleden hebben we nog een grote presentatie gegeven voor een gemeente in onze regio. Alle wethouders hebben daar een iPad gekregen, maar zij konden daar nog niet allemaal mee overweg.’

De opleidingmanager van technische bedrijfskunde was niet bereikbaar voor commentaar.