Foto: Monique Kooijmans
actueel

UvA-scriptieprijs 2017 naar bioloog Silke van Daalen

Dirk Wolthekker,
17 juni 2017 - 17:15

De UvA-scriptieprijs is dit jaar gewonnen door bioloog Silke van Daalen voor haar onderzoek naar de analyse van demografische patronen in populaties van zowel humane als niet-humane organismen. Ze ontving de prijs van drieduizend euro vanmiddag tijdens de jaarlijkse Universiteitsdag.

Haar onderzoek, getiteld Comparative estimates of lifetime reproductive output, using Markov-chains with reward werd door haar scriptiebegeleider beoordeeld met een 9½, een beoordeling die in woorden werd overgenomen door de jury onder leiding van rechtendecaan André Nollkaemper. De jury sprak van een onderzoek waarvan de uitwerking ‘beyond state of the art’ was. De resultaten en conclusies werden door haar ‘uitermate helder verwoord’, de gebruikte onderzoeksmethodes had ze bovendien ‘zelf ontwikkeld en geïmplementeerd’.

Foto: Jan van Arkel (UvA)
Silke van Daalen

Uit het juryrapport verder: ‘Er is vrijwel niets op het werk aan te merken. Zowel de scriptie als de artikelen die uit het onderzoek zijn voortgekomen – met Van Daalen als eerste auteur – zijn van een ongekend niveau, niet alleen voor een masterscriptie, maar überhaupt.’ In de scriptie onderzocht de winnaar overigens de vraag hoeveel variatie er bestaat tussen individuen in lifetime reproductive success (eenvoudig gezegd: het succesvol doorgeven van genen naar een volgende generatie) en door welke factoren dit kan worden verklaard. Louter superlatieven dus voor Silke van Daalen, die inmiddels promovendus is. Voor haar promotieonderzoek verblijft ze momenteel in de Verenigde Staten, waardoor ze vanmiddag niet aanwezig kon zijn om de prijs in ontvangst te nemen, maar haar zus had afgevaardigd.

 

Tweede en derde prijs

Dan de tweede en derde prijs van respectievelijk tweeduizend en duizend euro. Die gingen naar sociaal wetenschapper Sam van Noort (tweede prijs) en econoom Yuval Fertig (derde prijs). Beiden hadden trouwens óók een 9½ voor hun scripties. Van Noort schreef een scriptie die draaide om de ‘zeer relevante’ kwestie hoe overheidsinstellingen economische ontwikkeling beïnvloeden.

 

‘Deze scriptie is evident van zeer hoge kwaliteit en is niet alleen origineel maar ook goed, toegankelijk en opvallend helder geschreven,’ oordeelde de jury. Yuval Fertig tenslotte, deed onderzoek naar de ontwikkeling van taal. ‘De scriptie is zeer goed geschreven en de methodologische aanpak is overtuigend,’ oordeelde de jury, die de laureaat bovendien lof toezwaaide omdat hij ‘een zeer onafhankelijk denker’ is, iets wat niet zo normaal is als in de ‘onafhankelijke wetenschap wel wordt aangenomen.

 

De andere genomineerden waren Lucio di Cicco, Romée Slief, Liza Pereverzeva en Nienke Zoetbrood. Vorig jaar ging de eerste prijs naar (inmiddels) arts Bas Haak met een scriptie over rotavirusinfecties.