Foto: Justice for Emily
actueel

Beschuldigingen van misbruik en discriminatie achtervolgen UvA

Henk Strikkers,
3 mei 2017 - 10:00

‘Abuse’ van een ‘rape survivor’, een geweigerde afstudeerstage en vermeende censuur. Dat zijn de ingrediënten van een klaagschrift dat de Universiteit van Amsterdam al tijden achtervolgt. De opsteller spreekt over ‘abuse’ van een ‘rape survivor’, de UvA over laster.

De casus

Het begint ruim een half jaar geleden wanneer een vrouw met de naam Rachel Weston een petitie voor ene Emily online zet. De titel Justice for Emily: Help rape survivor fight university’s institutional abuse and cover-ups laat weinig aan de verbeelding over. In de petitie, die streeft naar 2.500 handtekeningen, wordt verhaald over een uitwisselingsstudent (Emily, niet haar echte naam) die in Nederland verkracht werdDe uitwisselingsstudent werd vijf jaar geleden verkracht, zonder dat de UvA of UvA-medewerkers daarbij betrokken waren. Die laatste bijzin stond echter niet in de originele petitie..

 

Emily vertrok uit Nederland, maar besloot in 2014 om terug te komen om haar studie af te maken. Toen ze eenmaal terug was aan de UvA zou zij geconfronteerd zijn met ‘abuse and discrimination’ van een UvA-docent. Die UvA-docent stond haar niet toe om op haar gewenste afstudeerstage te gaan. Een andere afstudeerstage in het buitenland weigerde de student volgens de UvA, terwijl ze zonder stage niet kon afstuderen.

De mails handelen steeds over de voorwaarden waaronder Emily bereid is te spreken over haar situatie

Emily is boos over de niet-toelating tot de stage van haar keuze en klaagt bij de universiteit over het gedrag van de docent en over het hoofd van de Graduate School. Ze vindt dat er onzorgvuldig met haar is omgegaan en beschuldigt de UvA ervan medische redenen te gebruiken om haar stageverzoek af te wijzen. Haar klachten vinden geen weerklank: de UvA stelt haar in het ongelijk.

 

Contact met Emily

Wij probeerden in november 2016 in contact te komen met Emily. Via Facebook spreken we een Spaanstalige uitwisselingsstudent van Hogeschool InHolland aan. Hij heeft de petitie in een groep gedeeld. De Spaanstalige uitwisselingsstudent reageert snel en zegt dat Emily contact met ons zal opnemen. Twee weken later krijgen we een mail van een anoniem e-mailadres.

 

Wat volgt is een e-mailconversatie van om en nabij anderhalve maand waarin weinig inhoudelijks wordt besproken. De mails handelen steeds over de voorwaarden waaronder Emily bereid is te spreken over haar situatie. Tegelijkertijd schermt ze met een ‘newspaper company’ dat haar verhaal exclusief wil brengen. Dat verhaal is tot op heden niet gepubliceerd.

 

Uiteindelijk vraagt Emily ons een ‘Pledge of Confidentiality’ te ondertekenen waarvan Folia vindt dat het zo tegen journalistieke grondbeginselen indruist dat wij het niet tekenen. Emily wil voor een eventuele publicatie het volledige artikel mogen inzien en zaken die in haar ogen niet truthful of factual zijn schrappen, ook als dat citaten van een ander zijn. Bovendien mag niets dat haar kan identificeren worden gepubliceerd. ‘This includes but is not limited to name, initial, race, nationality, age and name of department of [sic, red.] individuals involved,’ staat in de geheimhoudingsverklaring. Een uitnodiging een hoorzitting bij te wonen laten we dan ook schieten.

In december is er rond haar petitie een Twitteraccount opgericht dat steeds actiever is. Op Facebook wordt de pagina over haar petitie met betaalde advertenties gepromoot

Achter de schermen

Na de uitnodiging voor die hoorzitting lijkt het stil te worden rond Emily, maar achter de schermen blijft ze strijden tegen de UvA. Haar klachten worden door een onafhankelijke klachtencommissie van de UvA ongegrond verklaard. Haar twee beroepen bij het onafhankelijke College van Beroep voor de Examens onder leiding van de Tilburgse hoogleraar Boudewijn de Waard worden respectievelijk ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard.

 

De laatste weken tracht Emily de publiciteit weer op te zoeken. In december is er rond haar petitie een Twitteraccount opgericht dat steeds actiever is. Op Facebook wordt de pagina over haar petitie met betaalde advertenties gepromoot. Op die pagina reageren mensen van over de hele wereld.

 

‘Abuse’

Die petitie staat nog steeds online en heeft inmiddels bijna tweeduizend handtekeningen van mensen overal ter wereld. Ondanks de afgeronde klachtenprocedure blijft die petitie, waarin de UvA wordt beschuldigd van ‘abuse’, handtekeningen trekken. Dat is tegen het zere been van de UvA. De universiteit heeft via een advocaat contact opgenomen met petitieplatform Change.org ‘om een aantal dingen te veranderen die in onze ogen niet kloppen,’ laat woordvoerder Yasha Lange weten. ‘De combinatie van termen als “abuse” en “rape survivor” wekte de indruk dat de UvA iets met haar traumatische ervaring te maken zou hebben.’

‘Er zijn mogelijkheden aangeboden haar studie af te ronden en er is aangeboden haar daarbij te helpen, maar zij heeft daarvan geen gebruik willen maken’

‘Dat is niet het geval, maar die suggestie begon wel medewerkers van de UvA te raken en dat was voor ons reden om een streep te trekken,’ vervolgt Lange. ‘Daarnaast is haar klacht door de onafhankelijke klachtencommissie ongegrond verklaard, en zijn haar twee beroepen door het onafhankelijke College van Beroep voor de Examens ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard. Om dan de UvA en medewerkers zwart te blijven maken en zware termen als mishandeling te blijven gebruiken vinden wij niet juist.’

 

Nieuwe petitie

Change.org heeft de door de UvA geëiste wijzigingen doorgevoerd in de petitie waarna er een nieuwe petitie is geopend onder de kop University of Amsterdam: Stop petition tampering and silencing Emily. Daarin wordt collegevoorzitter Geert ten Dam opgeroepen een einde te maken aan deze ‘censuur’. Wanneer zij dat niet doet zal haar aftreden worden geëist. Die nieuwe petitie heeft inmiddels ongeveer vijftig handtekeningen.

 

UvA-woordvoerder Yasha Lange zegt dat de UvA de afgelopen jaren veel handreikingen heeft gedaan om Emily te helpen. ‘Er zijn mogelijkheden aangeboden haar studie af te ronden en er is aangeboden haar daarbij te helpen, maar zij heeft daarvan geen gebruik willen maken. Dat is jammer. Tijdens de zitting van het Cobex is bovendien nog de mogelijkheid aangedragen om haar veldwerk te beginnen en af te kunnen studeren. Ze moest daarvoor een studieplan inleveren. Dat heeft ze nagelaten, ook dat is jammer.’

 

Emily heeft tot op heden niet gereageerd op een hernieuwd verzoek mee te werken aan een artikel.

Lees meer over