Foto: roanokecollege (cc, via Flickr.com)
actueel

‘Onderwijs van wereldformaat’ speerpunt voor besteding studievoorschot

Bart Lichtenveldt,
19 december 2016 - 14:14

Kleinschaliger onderwijs met meer docenten. Dat is een van de vijf kernambities die de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) vandaag presenteerden in hun gezamenlijke Agenda Hoger Onderwijs. Daarmee willen ze alle hogescholen en universiteiten met de neuzen de goede én dezelfde kant op krijgen. 

 

 

Met de kernambities hopen de partijen een leidraad voor hogescholen en universiteiten in Nederland te bieden voor de komende jaren, vooral wanneer in 2018 geld beschikbaar komt als gevolg van het invoeren van het leenstelsel; het Studievoorschot. De hogeronderwijs- en studentenkoepels stellen in hun agenda dat ze het aan studenten en docenten verschuldigd zijn om het Studievoorschot maximaal in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

 

De vijf ambities zijn de volgende: intensiever en kleinschalig onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, inzet op talentontwikkeling: binnen en buiten de studie, passende en goede onderwijsfaciliteiten en verdere professionalisering docenten. De besteding van het Studievoorschot zou door de instituten zelf in overleg met de medezeggenschapsraden geregeld moeten worden. De instituten hebben nog een heel jaar om hierover met hun studenten en medewerkers in gesprek te gaan.

 

De partijen hopen hiermee het hoger onderwijs persoonlijker te maken dan tot nu toe het geval is geweest. Concreet zal dat betekenen dat veel instituten meer docenten zullen moeten aantrekken en moeten investeren in moderne onderwijsfaciliteiten. Want, zo stellen de partijen: ‘Onderwijs van wereldformaat vindt plaats in een onderwijsomgeving van wereldformaat.’