Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

‘Bezetting Maagdenhuis was te asociaal voor woorden’

Dirk Wolthekker,
10 mei 2016 - 17:14

De lijsttrekkers van de vier studentenpartijen die meedoen voor de direct te verkiezen zetels in de centrale studentenraad (CSR) gingen vanmiddag met elkaar in debat tijdens een aflevering van Room for Discussion. De vier lijsttrekkers kruisten de degens over vier stellingen. ‘Wij hebben geen inhoudelijk verhaal binnen de studentenraad, maar wel daarbuiten.’

‘Het is goed dat het Maagdenhuis vorig jaar werd bezet,’ was een van de vier stellingen waar de lijsttrekkers hun opvatting over konden verkondigen. Gerwin Wezelman (De Vrije Student), Ruud van der Veen (Ons kritisch alternatief), Tijmen de Vos (UvASociaal) en Alex Tess Rutten (De Decentralen) hadden er wel een mening over. Van der Veen was één van de bezetters en zat nog steeds niet verlegen om een heftige mening: ‘Legale middelen werken niet meer, dus grijpen we naar illegale middelen. De bezetting is een prachtig voorbeeld van mensen die zichzelf organiseren en daarbij vele anderen, bijvoorbeeld in de zorg, hebben geïnspireerd.’

 

Wezelman was het er, zoals te verwachten, niet mee eens. ‘Dat vind ik echt een schokkende opvatting. De bezetting heeft de UvA bijna zeven ton gekost. Die bezetting was te asociaal voor woorden. De Vrije Student durft keihard met de vuist op tafel te slaan, maar wel op de vergadertafel.’ Dat liet Rutten van De Decentralen niet passeren: ‘De bezetting was juist heel goed. Daardoor zijn er kwesties op de agenda gezet die al jaren leidden tot onvrede. Soms moet je mensen dwingen om naar je te luisteren.’ Ook UvASociaal zag wel resultaten van het hevige voorjaar: ‘De bezetting heeft wel degelijk iets opgeleverd: discussie over diversiteit, stilteruimtes, meer autonomie voor docenten en meer democratie voor studenten.’

 

Lege zaal

En zo debatteerden de vier lijsttrekkers over nog drie andere stellingen tijdens een overigens buitengewoon mager bezocht debat. Het is niet te hopen dat de opkomst voor dit verkiezingsdebat maatgevend is voor de opkomst bij de verkiezingen zelf, want er waren slechts een stuk of veertig mensen op het debat af gekomen. Liberaal Gerwin Wezelman had er wel een verklaring voor: ‘De verkiezingen gaan veel te veel over zaken waar studenten weinig mee hebben: bestuur, decanen, raad van toezicht en inspraak waar we al voldoende van hebben. De verkiezingen staan veel te ver af van waar het om gaat: goed onderwijs voor studenten. Daar gaan de verkiezingen te weinig over en dat is precies de reden dat deze zaal vooral leeg is.’

Foto: Daniël Rommens
Tijmen de Vos leek niet alleen te campaignen voor zijn eigen partij

Flexstuderen

Een van de stellingen ging over het zogenoemde flexstuderen, waarbij studenten collegegeld gaan betalen per vak dat ze volgen en niet langer per collegejaar. Het is een thema dat inmiddels niet helemaal actueel meer is, want de pilot die UvA en HvA er per 1 september zouden beginnen is uitgesteld.

 

De Decentralen en Ons Kritisch Alternatief zijn tegen dat plan, UvASociaal en De Vrije Student juist voor. Rutten: ‘Flexstuderen is een pleister op een slagaderlijke bloeding van het onderwijs. Er is bovendien nog veel te veel onduidelijkheid over hoe die pilot wordt ingericht.’ De Vos zag vooral voordelen voor deeltijdstudenten: ‘Parttime studenten leiden een zieltogend bestaan aan de UvA. Er zijn steeds minder opleidingen die een parttimevariant aanbieden. Flexstuderen betekent een nieuwe kans voor mensen die parttime willen studeren.’

 

Het liberale De Vrije Student omarmde het voorstel ook. Dat is niet verrassend, aangezien de VVD één van de ondersteuners van het plan is. ‘Het huidige systeem moet echt veranderen, want het is te veel gericht op de nominale student. Flexstuderen biedt daarvoor een goede kans. Laten we het proberen,’ zei Wezelman. Van der Veen zag meer in de afschaffing van het collegegeld: ‘Wij zijn uiteraard tegen, want studeren is een gratis recht voor iedereen. Het flexstuderen is bovendien vooral bedoeld voor studenten die een bestuursjaar doen of een eigen onderneming ernaast hebben en een eigen onderneming is typisch iets voor studenten met rijke papa’s en mama’s.’

‘Iedereen moet zich aan de UvA thuis kunnen voelen. Dat kun je doen door stilteruimtes te creëren’

Stilteruimtes

‘Stilteruimtes moeten enkel dienen voor studieactiviteiten en niet voor religieuze activiteiten,’ was ook een van de stellingen. Alleen Wezelman was het ermee eens, de rest was faliekant tegen. ‘Voor ons is dit een principekwestie. De UvA is openbaar, neutraal en seculier. Religie verbindt niet, maar scheidt.’ De Vos was, als een van de initiatiefnemers van de stilteruimtes, uiteraard voor. ‘Kom op, de verzuiling is allang voorbij. In Amsterdam botst religie al lang niet meer.’ Rutten sloot zich erbij aan: ‘Neutraliteit in onderwijs en onderzoek bestaat niet. Er moeten steeds keuzes worden gemaakt. Iedereen moet zich aan de UvA thuis kunnen voelen. Dat kun je doen door stilteruimtes te creëren.’

 

Het debat werd, bijna traditiegetrouw, afgesloten met een gesprek over de verwachte verdeling van de zeven direct verkozen zetels in de CSR. De Decentralen hebben nu drie zetels ‘maar we willen er vier hebben.’ Datzelfde gold voor UvASociaal: ‘Wij hebben nu ook drie en willen ook vier.’

 

Veertien lege zetels

De Vrije Student streeft deze week naar een verdubbeling in het zetelaantal. ‘We hebben er nu één, maar willen er minimaal twee.’ Ons Kritisch Alternatief wilde meer ambitie: ‘Wij willen alle zeven directe zetels en eigenlijk ook nog de zeven zetels die de faculteiten afvaardigen.’ Ons kritisch alternatief zal met die eventuele zetels vervolgens niets doen. ‘Studentenraden en de parlementaire democratie fungeren alleen maar om het verzet de kop in te drukken. We halen de zetels op en gaan met de bestuursbeurzen die we ervoor krijgen andere dingen doen: vluchtelingen helpen of het fascisme bestrijden.’

 

Een nobel streven, vonden de andere partijen, maar zo diskwalificeert Ons zich volgens Rutten: ‘Ons kritisch alternatief is zo wel een schreeuwerige tegenpartij. We moeten juist meedoen met het maken van beleid zodat we echt iets voor studenten kunnen betekenen.’

 

Gisteren was de opkomst aan de einde van de dag rond de vijf procent. Stemmen kan nog tot en met vrijdag via deze link. Weet je niet op welke partij je kunt stemmen, dan kun je hier het Kieskompas raadplegen.