Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Update: Praktische bezwaren verhinderden openbare presentatie bestuurders

Henk Strikkers,
5 april 2016 - 10:47

De Raad van Toezicht was bereid om de beoogde bestuurders van UvA en HvA, Karen Maex en Geert ten Dam, toe te staan zich in het openbaar te presenteren. Dat blijkt uit notulen van de Centrale Studentenraad van de UvA. Eerder blokkeerde de Raad van Toezicht altijd zo’n presentatie. Nu de Raad van Toezicht om was, was het de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA die om praktische bezwaren geen akkoord kon geven.

Het is al langer één van de grootste wensen van de actiegroepen en medezeggenschap aan de UvA: een openbare presentatie van de beoogde rector magnificus (bètadecaan Karen Maex) en de beoogde collegevoorzitter van zowel UvA als HvA (hoogleraar onderwijskunde Geert ten Dam). Volgens de actiegroepen zou die transparantere procedure ervoor zorgen dat de beide bestuurders met een groot draagvlak kunnen beginnen.

 

Roep om presentatie

De Raad van Toezicht hield zo’n openbare presentatie tegen. Volgens de RvT, die de procedure leidt, zou het een afbreukrisico vormen voor de mogelijke bestuurders en zouden geschikte kandidaten zich laten afschrikken door zo’n presentatie. De UvA-medezeggenschap legde zich uiteindelijk in een compromis neer bij het feit dat er geen openbare presentatie zou volgen.

 

Nadat drie weken geleden de namen van de beoogde UvA-bestuurders uitlekten, zwol de roep om een openbare presentatie wederom aan. Ook de Raad van Toezicht zag dat en was bereid om daaraan tegemoet te komen. ‘De RvT was bereid om te overwegen dat de beoogde kandidaten zich mochten presenteren tijdens een openbaar draagvlakgesprek op 21 maart jl., mits alle partijen hiermee akkoord zouden gaan,’ zo is te lezen in de notulen van de CSR. Aan die laatste voorwaarde bleek niet voldaan. ‘De CMR was het echter niet eens met een openbare presentatie.’

‘Het was praktisch niet meer te regelen’

Eén uur van tevoren

‘Het was praktisch niet meer te regelen,’ zegt CMR-voorzitter Menno Oldenhof. ‘We kregen de mededeling dat een openbare presentatie mogelijk was een uur voordat die daadwerkelijk zou plaatsvinden.’ Daarnaast was er nog een praktisch bezwaar, zegt Oldenhof. ‘We vonden dat wanneer er een presentatie zou zijn op een UvA-locatie, er ook één op een HvA-locatie zou moeten zijn.’

 

Gijs Doeleman, vicevoorzitter van de CSR van de UvA, bevestigt die lezing. ‘Een openbare presentatie was volgens ons nooit echt een haalbare kaart, ook al waren we er dichtbij. We kregen een uur van tevoren te horen dat er een presentatie kon plaatsvinden. Wij konden iedereen binnen dat uur bereiken, maar voor de HvA-medezeggenschap was dat onmogelijk. Daardoor kon het uiteindelijk niet doorgaan.’

 

Of er binnen de Centrale Medezeggenschapsraad ook principiële bezwaren waren tegen de presentatie, laat Oldenhof in het midden. ‘We hebben een procedure afgesproken. En in dit geval was afwijken van die procedure praktisch ondoenbaar.’

 

Update 6 april 2016 10.45 uur

De notulen van de CMR bevestigen dat de HvA-medezeggenschappers niet principieel tegen zijn, maar wel per se een presentatie op een HvA-locatie willen.