Samenwerking met de VU

In het Academisch Centrum voor Tandheelkunde (ACTA) werken UvA en VU al een aantal jaren samen. De fusie van bètafaculteiten mislukte in 2013, maar de samenwerking ging op een aantal afdelingen van de bètafaculteit verder. Bovendien kondigden het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) en het VUmc aan eveneens te willen fuseren.

 

De samenwerking met de VU komt nog meer in de belangstelling te staan nu de decaan van de drie Amsterdamse bètafaculteiten, Karen Maex, rector van de UvA wordt. Komen er één, twee of drie opvolgers voor Maex?

tijdlijn
Doe mee:
Help ons het dossier up to date te houden, draag bij aan dit dossier.