Mirna van Dijk

Chef redactie/eindredacteur

Mirna van Dijk studeerde geschiedenis aan de UvA. Bij Folia is zij verantwoordelijk voor eindredactie en coördinatie van de papieren uitgave.